veľkoobchod s potravinami
v prípade otázok nás kontaktujte0910 309 309
POMOC

Vážený zákazník

Vítame Vás v našom Internetovom obchode. Sme radi že ste sa rozhodli využívať naše služby aj prostredníctvom nášho Internetového obchodu. Pre jednoduchú orientáciu sme pre Vás pripravili návod ako nakupovať v našom obchode.

Po prihlásení Vás privíta úvodná obrazovka kde môžete, ak viete interný kód nášho tovaru priamo zadávať tovar a objednávať.

Pomoc 1

Máte 2 možnosti objednávania tovaru

A. Rýchly košík

Postup je nasledovný:

Pomoc 2

1. do položky „vložiť“ zadáte náš kód tovaru

2. do položky „v počte“ zadáte koľko kusov tovaru chcete

3. kliknete na ikonu košík kde sa Vám tovar v pravej časti zobrazí jeho názov, počet kusov a interný kód, stav skladu a Vaša aktuálna cena. V tomto stĺpci môžete meniť počet kusov, vymazať danú položku (kliknutím na červený krížik).

4. pri zmene počtu kusov zadáte nový počet do kolónky „Počet“ a kliknete na tlačidlo Zmeň“ , tým pádom sa aktualizuje Vaša objednávka o daný počet kusov tovaru.

5. po ukončení objednávky túto musíte ešte potvrdiť tým že kliknete na tlačidlo „Objednať“. Potom potvrďte „Nahraj objednávku“. (ak objednávku nepotvrdíte týmto tlačidlom objednávka sa nebude vybavovať!!!). Máte možnosť zadať si kedy bude tovar dodaný, miesto dodania, spôsob dodania, spôsob úhrady a čo v prípade ak nie je daný tovar skladom. Tak isto si môžete túto objednávku potvrdiť na svoj mail, prípadne dať poznámku k danej objednávke pre obsluhu.

6. V prípade že ste sa rozhodli zrušiť rozpracovanú objednávku , kliknite na tlačidlo „Vyprázdniť“ a celá objednávka sa vymaže.

Pomoc 3

B. Objednávanie cez položku „Všetky produkty“

1. v hlavnej obrazovke kliknite na položku „Všetky produkty“

2. Môžete použiť na výber tovaru buď podľa „Kategórie tovaru“ , alebo podľa „Výrobcu“ daného tovaru.

Pomoc 4

3. v pravej časti máte zobrazený tovar s jeho názvom , kódom tovaru, cenou, aktuálnym stavom na sklade, počtom balení.

4. v prípade že si chcete daný tovar objednať zadajte počet kusov ( pri každom tovare je vyznačené množstvo tovaru v balení, na kusy je možné kupovať iba vtedy, ak je na tovare pri košíku zadný počet v kusoch!) a kliknite na obrázok košík.

5. Tovar môžete vyhľadávať aj podľa Tovarového stromu, ktorý sa nachádza na ľavej strane po zakliknutí na „Kategórie tovaru“. Tovarový strom je rozdelený do 7 skupín – CHLADENÝ SORTIMENT, MRAZENÝ SORTIMENT, TRVANLIVÉ POTRAVINY, NÁPOJE , TABAKOVÝ SORTIMENT, DROGÉRIA A PARFUMÉRIA A NEPOTRAVINY. Po zakliknutí na niektorú z uvedených skupín sa Vám zobrazia ďalšie podskupiny pre jednoduchšie vyhľadávanie tovarov.

6. Tovar je možné vyhľadávať aj podľa záložiek, ktoré sa Vám zobrazia po zakliknutí na ikonu „produkty“. Záložky sú rozdelené do viacerých skupín ako napríklad labaš magazín, fresh leták, sms akcia atď. Taktiež tam nájdete aj špeciálne záložky ako napr. bio, bezlepkové, dia a samozrejme aj sezónne záložky podľa daného obdobia napr. valentín, vianoce, atď. Po ich zakliknutí sa Vám zobrazia tovary, ktoré sú pridelené k danej záložke.

7. Ak chcete skontrolovať tovar ktorý ste si objednali prepnite sa v na položku „Košík„ kde nájdete tovar ktorý ste si objednali. V pravej časti sa zobrazí jeho názov, počet kusov a interný kód, stav skladu a Vaša aktuálna cena. V tomto stĺpci môžete meniť počet kusov, vymazať danú položku (kliknutím na červený krížik).

8. pri zmene počtu kusov zadáte nový počet do kolónky „Počet“ a kliknete na tlačidlo Zmeň“ , tým pádom sa aktualizuje Vaša objednávka o daný počet kusov tovaru. 7. Návrat k položkám je jednoduchý, znovu kliknite na položku „Všetky produkty“ a pokračujte v objednávaní.

9. po ukončení objednávky túto musíte ešte potvrdiť tým že kliknete na tlačidlo „Objednať“. Potom potvrďte „Nahraj objednávku“. (ak objednávku nepotvrdíte týmto tlačidlom objednávka sa nebude vybavovať!!!). Máte možnosť zadať si kedy bude tovar dodaný, miesto dodania, spôsob dodania, spôsob úhrady a čo v prípade ak nie je daný tovar skladom. Tak isto si môžete túto objednávku potvrdiť na svoj mail, prípadne dať poznámku k danej objednávke pre obsluhu.

Pomoc 5

10. V prípade že ste sa rozhodli zrušiť rozpracovanú objednávku , kliknite na tlačidlo „Vyprázdniť“ a celá objednávka sa vymaže.

Vysvetlivky

Produkty

Všetky produkty – zobrazí všetky produkty buď podľa „Kategórie“ alebo „Výrobcu“
Objednávka – potvrdenie a následné spracovanie Vašej objednávky
Košík – aktuálny tovar vo Vašom košíku v rozpracovanej objednávke
Fresh leták – aktuálny Fresh leták s produktmi

Týždňový leták

Obľúbené položky – najčastejšie Vami kupovaný tovar v priebehu 30 dní

Info o partnerovi

Základné – Vaše základné údaje
Objednávky – Vaše objednávky v systéme
Všetky – Vaše všetky objednávky
Nevybavené – vaše nevybavené objednávky
Vybavené – Vaše vybavené objednávky
Dnešné – objednávky objednané za dnešný dátum

Faktúry

Všetky- všetky Vaše faktúry za aktuálny rok
Neuhradené – Vše neuhradené faktúry
Po splatnosti- Vaše neuhradené faktury po dobe splatnosti
Reklamácie- Vaše reklamácie

Požívateľský profil – Vás profil v Internetovom obchode (Meno, prizvisko, email, tel, heslo)
Odhlásiť – ukončenie práce v Internetovom obchode
Zmeniť heslo – možnosť zmeny Vášho hesla do Internetového obchodu.